Home
     

Bent u klaar voor de digitale transformatie?

Meridius Moore vindt regievoering voor uw digitale transformatie van cruciaal belang. Onze regierol richt zich op de regie van alle activiteiten die binnen de scope van de digitale transformatie plaatsvinden. Hierdoor is Meridius Moore beter in staat om daadwerkelijk de kansen te benutten en om met behulp van de juiste ICT-middelen, de uitdagingen van de digitale transformatie voor uw organisatie te realiseren.

Meridius Moore voert regie door bijvoorbeeld te zorgen voor een juiste balans van maatregelen die nodig zijn voor uw digitale transformatie, het gehele transitieproces en de gedefinieerde mijlpalen zorgvuldig te monitoren, uw mensen actief te begeleiden bij het toepassen van nieuwe en/of aangepaste werkmethodes en de daarbij benodigde instrumenten. Meridius Moore voert regie en stimuleert een goede samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden van de digitale transformatie.

 

Meridius Moore
Equinox Building
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP Den Haag
Tel. +31(0)70 799 91 35
E-mail: info@meridiusmoore.com

KvK: 57935637
ABN AMRO: 47.20.89.528
IBAN: NL40ABNA0472089528
BTW: 852799433B01

      Equinox-building-frame